Alex är Chief Revenue Officer på Builddata och ansvarar för att leda försäljnings- och kundsuccéorganisationerna i hela koncernen. Alex anser att det finns enorma möjligheter inom byggbranschen just nu, eftersom våra viktigaste köpare vänder sig till teknik för att stödja efterlevnad av lagar och regler och uppfylla hållbarhetsmålen, samtidigt som de ökar produktiviteten.  Med 20 år inom försäljning och ledarskap utmärker Alex sig genom sin samarbetsstil där han för samman alla funktioner för att möjliggöra kundernas framgång. Innan han började på Builddata ledde han Thinkproject i Storbritannien och tillbringade tio år med att leda försäljningsteam för mjukvara i EMEA och Australien på Pitney Bowes. Alex är en tävlingsseglare och när han inte jobbar kan han umgås med familj och vänner på vattnet.