Avnotering av BuildData Group AB

Styrelsen för Bolaget har den 28 september 2023, efter önskemål från BuildData Acquisition AB, fattat beslut om att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market. Enligt beslut av Nasdaq Stockholm kommer BuildData Group AB att avnoteras från Nasdaq First North Growth Market. Sista handelsdag i aktien blir fredagen den 20 oktober 2023.

För mer information, vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD i BuildData Group AB

Tel: +44 7760 760 777

E-mail: gustave.geisendorf@builddata.se

Om BuildData Group AB

BuildData Group AB är ett molnbaserat programvaruföretag för bygghantering. Koncernens verksamhet bedrivs på Irland med verksamhet i Storbritannien, Australien och Mellanöstern.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, www.redeye.se.