OM BUILDDATA GROUP

BuildData driver ett antal företag som hjälper fastighetsutvecklare, fastighetsägare, byggentreprenörer och fastighetsförvaltare att få ett meningsfullt värde från data under hela byggnadens livscykel.

Byggnadsdata är alltför ofta oorganiserade, felaktiga och dubblerade, ibland hela vägen från design och konstruktion till drift. Dessa kostsamma inkonsekvenser äventyrar både den byggda miljöns prestanda och de företag som är verksamma inom dess leveranskedja.

Genom data – sektorns mest värdefulla tillgång – hjälper vi till att utrota dessa inkonsekvenser. Vår kombination av mjukvara och tjänster ger större överskådlighet, vilket gör det möjligt för våra kunder att fatta bättre beslut och förbättra produktiviteten.

Vi digitaliserar branscher som alltför länge har varit för långsamma med att införa teknik. Och eftersom tekniken aldrig slutar att utvecklas kommer BuildData aldrig att sluta hitta nya sätt att leverera värde för våra kunder och upprätthålla långsiktig tillväxt för vår koncern.

Historia

BuildDatas historia börjar år 2021 och utgår från våra dotterbolag Zutec, Createmaster och Resi-sense.

Den gemensamma nämnaren som binder samman dessa ConTech- och PropTech-företag är hur de använder data under hela byggnadens livscykel. Deras ständiga framgång är ett bevis på vår expertis på detta område.

Men BuildData är inte intresserad av att fokusera på det förflutna. Vi fokuserar på framtiden och på att hitta nya, bättre sätt att utnyttja tekniken för våra kunder.

När vi ser framåt kommer vi att fortsätta att påverka samtidigt som vi växer, både organiskt och genom sammanslagningar och förvärv av mjukvarubolag inom bygg- och fastighetssektorn.

Mission

BuildData förvärvar, driver och utvecklar företag som använder teknik för att få ett meningsfullt värde från data under hela byggnadens livscykel.

Vision

En förbättrad byggd miljö som bättre utnyttjar teknik och data för att främja effektivitet, hållbarhet och välbefinnande.

Affärsmodell

Genom vår kombination av mjukvara och tjänster ger vi våra kunder ett bestående värde under hela byggnadens livscykel, från design och byggnation till fastighetsförvaltningen. Våra varumärken är prenumerations- och SaaS-baserade och kommer med en hög nivå av support och underhåll. Detta ger stabilitet och långsiktig lönsamhet för koncernen.

Strategi

Med fokus på att utvinna värde ur data under hela byggnadens livscykel skapar vi återkommande och förutsägbara intäkter på våra prioriterade marknader som omfattar Storbritannien, Irland, Mellanöstern och Australien. Vi strävar efter förstklassiga produkter och oöverträffad expertis och söker kompletterande förvärv som stöder detta uppdrag. Aktieägarvärdet förblir en högsta prioritet i varje beslut som vi fattar.

Ta reda på mer om vår förvärvsstrategi.

Finansiella mål

BuildData strävar efter att nå en omsättning på 200 miljoner kronor år 2024. Vårt mål på medium sikt är att växa organiskt med 20% om året.

Värden

Rastlös innovation

– eftersom även det bästa kan bli bättre

Beslutsamhet

– eftersom inget som är värt att göra, görs lätt.

Respekt

– för att människor, samhällen och vår planet förtjänar det.