Integritetspolicy

YFTE

Följande integritetspolicy anger BuildDatas policy för insamling och användning av användarens personliga information på webbplatsen.

BuildData har åtagit sig att skydda integriteten hos registrerade användare av sin samarbetsapplikation online, kunder, aktieägare och leverantörer. Policyn beskriver hur BuildData samlar in, innehar, använder och avslöjar information om en identifierad individ eller en individ som rimligen kan identifieras.

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. BuildData ansvarar inte för dessa andra webbplatsers integritetspolicy. BuildData är medveten om vikten av användarnas integritet. Personlig information som samlas in av BuildData kommer att lagras via elektroniska system som finns i olika regioner. Observera att den region till vilken personlig information kan överföras kanske inte ger samma nivå av dataskydd som lagarna i ditt hemland. Detta ändrar dock inte BuildDatas åtagande att hålla personlig information säker.

INSAMLING AV INFORMATION PÅ WEBBPLATSEN

Personlig information samlas endast in från BuildDatas webbplats på följande sätt:

Genom den offentliga webbplatsen
Genom BuildDatas online-plattform
Vid utförandet av supporttjänster i samband med plattformen.
När du ansöker om ett jobb.
När du begär en återkoppling, demonstration eller konsultation.
Insamlad information

BuildData samlar in information för att användarna ska kunna autentisera och identifiera sig själva i våra mjukvaruprodukter. BuildData samlar in följande information från användare för att de ska kunna använda vår tjänst:

Namn
E-postadress
IP-adress
Företagets namn
Telefonnummer
Arbetstitel
Information om projektet

LAGRING AV INFORMATION

Hur du använder tjänsten

BuildData lagrar loggar om användarnas aktivitet, t.ex. inloggnings- och utloggningstider, filvisning eller uppladdning av filer och all annan aktivitet. Dessa loggar används ofta för att visa en användares aktivitet i samband med användaren eller driften av plattformen.

Information om enhetshändelser

När en enhet ansluter till BuildData-plattformen lagrar vi information om enheten, t.ex. operativsystem och versionsnummer och de händelser som utlöstes från enheten.

ANVÄNDNING AV DIN INFORMATION

Den primära användningen av denna information är att låta användarna använda vår mjukvaruplattform och våra applikationer och att förbättra plattformens prestanda och användarupplevelse.

Individuell information kommer endast att användas som svar på dina specifika förfrågningar och vi kommer inte att lämna ut din information till någon tredje part om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag.

TREDJE PART

Information delas endast med tredje part för att utföra affärsfunktioner och tjänster för vår räkning, inklusive i samband med användningen eller driften av plattformen eller när det krävs eller är tillåtet enligt lag.

ANVÄNDNING AV COOKIES

En cookie är en datamängd som en webbplats kan skicka till din webbläsare och som sedan kan lagras på din dator för att ge den ett slags anonymt användar-ID som finns i din dator. I de fall där BuildData-programvaran använder sig av cookies använder vi oss inte av cookies för att samla in information i onödan. De olika typer av första- och tredjepartscookies som vi använder är sessionscookies och funktionella cookies.

Sessionscookies

En sessionscookie följer din utveckling på vår webbplats. Om den här cookien är inaktiverad kommer våra webbplatser inte att fungera korrekt. Denna cookie identifierar inte dig personligen och är inte kopplad till någon annan information som vi lagrar om dig. Vår rättsliga grund för denna behandling är legitima intressen för att stödja funktionaliteten på våra webbplatser.

Funktionella cookies

Våra webbplatser använder funktionella cookies för att samla in information (t.ex. IP-adress, plats, enhet, datum och tid, URL för hämtad fil, använd webbläsare) genom vår tredjepartsleverantör Google Analytics.

Cookies för sociala medier

Dessa cookies används för att du ska kunna dela sidor och innehåll som du finner intressant på våra webbplatser via tredje parts sociala nätverk och andra webbplatser. Dessa cookies kan också användas i reklamsyfte.

Hur du kontrollerar cookies

Du kan ställa in eller ändra din webbläsares kontroller för att acceptera eller vägra cookies. Om du väljer att avvisa cookies kan du fortfarande använda vår webbplats, även om din tillgång till vissa funktioner och områden på vår webbplats kan vara begränsad. Eftersom metoderna för att avvisa cookies genom webbläsarens kontroller varierar från webbläsare till webbläsare bör du besöka webbläsarens hjälpmeny för mer information.

Du kan förhindra att Google Analytics samlar in uppgifter om din användning av våra webbplatser genom att ladda ner och installera ett webbläsartillägg, som kan nås via följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Dessutom erbjuder de flesta reklamnätverk dig ett sätt att välja bort riktad reklam. Om du vill ha mer information kan du besöka http://www.aboutads.info/choices/ eller http://www.youronlinechoices.com. Du kan välja att inte delta genom att klicka här: http://preferences.truste.com/ (eller om du befinner dig i Europeiska unionen, genom att klicka här: http://www.youronlinechoices.eu/). Observera att detta inte innebär att du inte längre vill få reklam. Du kommer att fortsätta att få generiska annonser.

SÄKERHET

BuildData använder en rad system för att skydda användarnas information. Dessa inkluderar men är inte begränsade till krypterad kommunikation, krypterad lagring av data, brandväggar och nätverksövervakning. Som ett villkor för anställning måste alla BuildData-anställda behandla personlig information som innehas av BuildData konfidentiellt.

Eftersom Internet inte är en säker miljö kan ingen överföring vara 100 % säker, och även om BuildData vidtar rimliga åtgärder för att säkra informationen i lagret kan BuildData inte ansvara för säkerheten för information som överförs via Internet.

INTEGRERADE TILLÄMPNINGAR

Ibland interagerar BuildDatas programvara med integrerade tredjepartsapplikationer och programvaror i dessa fall delar BuildData inte direkt användarinformation med dessa system, men det finns en möjlighet att dessa system samlar in information om våra användare oberoende av BuildData i form av e-postadresser eller IP-adresser.

MARKNADSFÖRING

Efter att samtycke har givits för att ta emot marknadsförings- och kampanjmaterial från BuildData enligt GDPR kan BuildData använda din personliga information för att skicka dig material med avseende på våra produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. Om du inte vill ta emot reklammaterial kan du ta bort ditt namn genom att avregistrera dig från direktreklam som skickas till dig eller genom att skicka ett e-postmeddelande till marketing@builddata.com.

PUBLICITET

BuildData kan från tid till annan inkludera ett klientnamn och en logotyp i sina förteckningar över klienter och kunder i syfte att marknadsföra sina tjänster. BuildData kan också inkludera en kort beskrivning av de tjänster som företaget tillhandahåller kunderna på webbplatsen eller i sitt marknadsföringsmaterial. Parterna kommer rimligen att samarbeta med varandra för att komma överens om den slutliga texten i en sådan beskrivning.

KONTAKT

För alla frågor om vår integritetspolicy kan du kontakta privacy@builddata.com.

ÄNDRINGAR I POLICYN

BuildData kommer att uppdatera integritetspolicyn på vår webbplats när ändringar i dess praxis sker. BuildData uppmuntrar sina användare att regelbundet se över integritetspolicyn.