MEDIA

Upptäck vad som är nytt i BuildData Group AB:s värld. Här hittar du alla våra senaste pressmeddelanden om reglering och icke-reglering.

9th October 2023

Avnotering av BuildData Group AB

21st August 2023

Den oberoende budkommittén i BuildData Group AB erhåller ett värderingsutlåtande

24th July 2023

Kommentar från den oberoende budkommittén i BuildData Group AB avseende det offentliga uppköpserbjudandet från Goldcup 33244 AB

19th July 2023

Oreviderad Delårsrapport Q4 1 april-30 juni 2023

7th July 2023

Inbjudan till presentation av resultat för kvartalet från april till juni 2023 onsdagen den 19 juli 2023

3rd July 2023

BuildData Group utser ny Chief Financial Officer