Bond Bryan Digital är marknadsledande när det gäller konsulttjänster och rådgivning om ISO19650 och BIM-strukturerade data. Bond Bryan Digital har specialiserat sig på informationshantering, kollisionsdetektering och specialiserade BIM-konsulttjänster till både kunder och entreprenörer och har etablerat sig som ett ledande konsultföretag inom det snabbt växande digitala byggnadsområdet i Storbritannien genom att hjälpa kunderna att definiera och leverera sina informationskrav.