Createmaster är marknadsledande när det gäller att leverera strukturerade data, tillgångsinformation och O&M-lösningar (drift och underhåll) till den brittiska byggbranschen. Företaget är specialiserat på att stödja våra kunder när det gäller att hitta, hantera och sammanställa den byggnadsinformation som behövs för att underlätta en smidig överlämning av tillgångar.

Createmaster har som ledstjärna “gör vad du säger att du ska göra” och levererar ledande lösningar som hjälper företaget att attrahera och behålla Storbritanniens ledande byggbolag och fastighetsutvecklare.