Resi-sense revolutionerar det sätt på vilket fastighetsutvecklare hanterar sina byggda tillgångar och kommunicerar med de boende. Resi-sense-tjänsten garanterar leverans av korrekt och kortfattad fastighetsspecifik och byggnadsövergripande information med funktioner som stöder anläggningens effektivitet och integritet.

Genom att samla in data om överlämning och sedan presentera dem på ett koncist och användarvänligt sätt förbättrar Resi-sense invånarnas upplevelse från försäljning och marknadsföring till bokning och inflyttning. Fastighetsutvecklare drar nytta av färre förfrågningar om eftervård, effektiviserad tillgångsförvaltning och oöverträffad kundnöjdhet.