Varför investera i BuildData?

För närvarande är data och digital teknik underutnyttjade i den bygg- och fastighetsbranschen och i de branscher som den stöder. Detta innebär stora möjligheter för företag som BuildData som erbjuder ledande lösningar som ger våra kunder verkligt värde.

  • Byggbranschen är världens största bransch (10 miljarder dollar) och den minst digitaliserade, men digitaliseringstrenden accelererar och marknaden är på god väg att förändras.
  • Byggnadsindustrin i Storbritannien förväntas växa med 28 % under 2021 på grund av den uppdämda efterfrågan.
  • Fortsatt teknologisk penetration, där mjukvarulösningar för byggbranschen växer snabbare än byggbranschen i sig – marknadstillväxten överstiger 15 %.
  • Marknaden är måttligt mättad, men det finns dock en betydande mängd white spots när det gäller produkter, kundtyper och geografiska områden.
  • Stark och växande kontraktsportfölj och återkommande intäkter eller återkommande kunder på över 80 %.
  • Att förändra en traditionell industri som kännetecknas av komplexa intressentdynamiker, asymmetriska risker och belöningar och motstridiga intressen.
  • Skalbar affärsmodell och hög kundnöjdhet.
  • Överträffar marknadstillväxten och tar en större andel av utgifterna för byggprogramvara.
  • Ledningen är på plats för att leverera på fortsatt tillväxt och strategi.

Vår ambition sammanfattas i vår övertygelse att vi kan uppnå en omsättning på 200 miljoner kronor år 2024 genom att förverkliga vår vision om en bättre byggd miljö.