Kommentar från den oberoende budkommittén i BuildData Group AB avseende det offentliga uppköpserbjudandet från Goldcup 33244 AB

2023-07-24, 19:30

Den 24 juli 2023 offentliggjorde Goldcup 33244 AB (“Budgivaren”) ett offentligt erbjudande om 3,53 kronor kontant per aktie till aktieägarna i BuildData Group AB (“BuildData”) (“Erbjudandet”).

Ytterligare information om Erbjudandet finns tillgänglig i Budgivarens pressmeddelande som offentliggjordes idag den 24 juli 2023, se https://news.cision.com/goldcup-33244-ab. En erbjudandehandling förväntas offentliggöras av Budgivaren omkring den 23 augusti 2023. Se även https://goldcup33244.se. Acceptperioden för Erbjudandet förväntas löpa ut omkring den 21 september 2023.

Budgivaren är ett nybildat bolag med organisationsnummer 559437-7706 och säte i Stockholm. Budgivaren är för närvarande helägt av Striddan Limited, ett bolag helägt av Gustave Geisendorf, VD för BuildData, och kommer, vid fullföljande av Erbjudandet, att bli samägt av medlemmarna i ett budkonsortium.

Budkonsortiet består av Striddan Limited och medbudgivarna Athanase Industrial Partners Fund II, Athanase Industrial Partners II KB, Hållbar AB, Brian Dodsworth, Gareth Burton, Per Åkerman, Marcus Schiller, Stephen Tarpey, Erik Gabrielson, Stefan Lanefelt, Tom Boland, Mike White, Mikael Näsström och James Cannon (“Budkonsortiet“). Budkonsortiet har ingått ett avtal om att gemensamt genomföra Erbjudandet genom Budgivaren.

Styrelseledamöterna Stefan Charette, Gareth Burton, Erik Gabrielson, Mikael Näsström och Per Åkerman har en intressekonflikt enligt punkten II.18 i Takeover-reglerna och har inte deltagit och kommer inte att delta i handläggningen av eller beslut rörande Erbjudandet.

Den oberoende budkommittén för BuildData består av Melanie Dawson, styrelseledamot i BuildData (den ”Oberoende Budkommittén“). Den Oberoende Budkommittén har anlitat Eversheds Sutherland som legal rådgivare i samband med Erbjudandet och kommer att inhämta ett värderingsutlåtande (fairness opinion) från en oberoende expert. Den Oberoende Budkommittén kommer att offentliggöra värderingsutlåtandet senast två veckor före acceptfristens utgång.

BuildData Group AB

Den Oberoende Budkommittén

För ytterligare information, vänligen kontakta

Melanie Dawson, den Oberoende Budkommittén för BuildData

e-post: melanie.dawson@origin7.co.uk

 

Om BuildData

BuildData Group AB är en SaaS-leverantör inom bygg- och fastighetsteknologi och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Bolagets tillförordnade Certified Adviser (Tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).