Hållbarhet

På BuildData anser vi att hantering av information om byggnadens livscykel har en viktig roll att spela för att skapa en hållbar byggd miljö för framtida generationer. Vi anser också att vi med vår branschledande kunskap och expertis har en skyldighet att göra visionen om en mer hållbar industri till verklighet.

Det är därför som vi har åtagit oss att sträva efter ständig innovation i utvecklingen av nya produkter och tjänster som kommer att minska och återställa den skada som har gjorts på miljön.

Eftersom vi strävar efter att göra hållbara mål till en konsekvent drivkraft för alla aspekter av vår affärsverksamhet utgör hållbarhet också en viktig faktor i vår förvärvsstrategi. Vi kommer att noga överväga förvärvsmöjligheter som kan komplettera eller utöka den kunskap och teknik som redan finns inom vår koncern.

Data om byggnaders livscykel möjligggör bättre design, effektivare och mer produktiva byggnationer samt underlättar också förvaltning av byggnaderna under tiden de är i bruk. Dessa faktorer kombineras för att skapa grönare byggnader som kan underhållas på rätt sätt för att hålla längre, slösa mindre resurser och producera mindre koldioxidutsläpp.

“Mycket arbete återstår för att skapa en mer hållbar byggd miljö och vi har inga illusioner om det. På BuildData är vi dock fast beslutna att ta itu med frågan genom våra produkter, tjänster och övergripande koncernstrategi, och vi är övertygade om att våra datalösningar för byggnaders livscykel kan ha en mycket positiv inverkan på detta område.”

GUSTAVE GEISENDORF, Verkställande Director