Varumärken

Nyckeln till en bättre byggd miljö är bättre informationshantering. Zutec hjälper fastighetsägare, byggbolag och fastighetsutvecklare att få ut värde från tillförlitlig data för att skapa byggnader och infrastruktur som håller längre och fungerar effektivare.

Zutecs programvara har stöttat många kunder genom design-, byggnads- och förvaltningsfaserna i deras byggnads livscykel, från små bostadsbyggen till omfattande infrastrukturprojekt. Med CDE, BIM, PIM, AIM, digital O&M med mera har Zutec alla de verktyg som behövs för att driva produktivitet, leverera effektivitet, stödja säkerhet och säkerställa bestående byggnadskvalitet.

Createmaster är marknadsledande när det gäller att leverera strukturerade data, tillgångsinformation och O&M-lösningar (drift och underhåll) till den brittiska byggbranschen. Företaget är specialiserat på att stödja våra kunder när det gäller att hitta, hantera och sammanställa den byggnadsinformation som behövs för att underlätta en smidig överlämning av tillgångar.

Createmaster har som ledstjärna “gör vad du säger att du ska göra” och levererar ledande lösningar som hjälper företaget att attrahera och behålla Storbritanniens ledande byggbolag och fastighetsutvecklare.

Resi-sense revolutionerar det sätt på vilket fastighetsutvecklare hanterar sina byggda tillgångar och kommunicerar med de boende. Resi-sense-tjänsten garanterar leverans av korrekt och kortfattad fastighetsspecifik och byggnadsövergripande information med funktioner som stöder anläggningens effektivitet och integritet.

Genom att samla in data om överlämning och sedan presentera dem på ett koncist och användarvänligt sätt förbättrar Resi-sense invånarnas upplevelse från försäljning och marknadsföring till bokning och inflyttning. Fastighetsutvecklare drar nytta av färre förfrågningar om eftervård, effektiviserad tillgångsförvaltning och oöverträffad kundnöjdhet.

Bond Bryan Digital är marknadsledande när det gäller konsulttjänster och rådgivning om ISO19650 och BIM-strukturerade data. Bond Bryan Digital har specialiserat sig på informationshantering, kollisionsdetektering och specialiserade BIM-konsulttjänster till både kunder och entreprenörer och har etablerat sig som ett ledande konsultföretag inom det snabbt växande digitala byggnadsområdet i Storbritannien genom att hjälpa kunderna att definiera och leverera sina informationskrav.