Kallelse extra bolasstämma den 27 oktober 2023

 

Fullmaktsformulä

Kallelse till Extra Bolagsstämma 24 mars 2023

Fullmaktsformulär

Poströstningsformulär

Builddata – fullständigt förslag bemyndigande EGM