Aktieägarstruktur

Granska BuildData Group AB:s aktieägarstruktur.

AktieinnehavAktieägare% av aktieägarnaAktier% av aktiekapitalet
20,000 –6016.6%64,248,21894.2%
15,001-20,000113.0%2049530.3%
10,001-15,000113.0%138,6890.2%
5,001-10,0005013.9%400,7670.6%
1001-500014439.9%341,6230.5%
501 to 1,0008523.5%70,3070.1%
Nominee Registrerad2,767,1374.1%
TOTALT361100.0%68,171,694100.0%