Aktieägarstruktur

Granska BuildData Group AB:s aktieägarstruktur.

AktieinnehavAktieägare% av aktieägarnaAktier% av aktiekapitalet
20,000 –7415.2%59,651,69795.1%
10,001 to 15,000193.9%247,1870.4%
1,001 to 5,00020341.7%518,7360.8%
15,001 to 20,000183.7%336,3120.5%
5,001 to 10,0006713.8%516,6190.8%
501 to 1,00010621.8%84,2650.1%
Nominee Registrerad1,402,4682.2%
TOTALT487100.0%62,757,28497.8%