Finansiell kalender

Finansiell kalender

Datum Händelser
Måndag 25 april 2022 Q3 22 Publicering
Måndag 19 september 2022 Q4 22 Publicering
Friday 21 October 2022 Annual Report Release
Måndag 13 september 2021 Q4 21 Publicering
Måndag 25 oktober 2021 Q1 22 Publicering
Måndag 24 januari 2022 Q2 22 Publicering
Monday 24 October 2022 Q1 23 Release
Thursday 10 November 2022 Annual General Meeting
Tuesday 24 January 23 Q2 23 Release