Finansiell kalender

Finansiell kalender

Datum Händelser
Torsdag 10 november 2022 Årsstämma
Torsdag 26 januari 2023 Q2 23 Publicering
Thursday 27 April 2023 Q3 23 Release
Thursday 3 August 2023 Q4 23 Release
Torsdag 27 oktober 2022 Q1 23 Publicering
Onsdag 3 augusti 2022 Q4 22 Publicering
Thursday 19 October 2023 Annual Report Release
Thursday 26 October 2023 Q1 24 Release
Fredag 21 oktober 2022 Årliga rapporter
Torsdag 27 april 2023 Q3 23 Publicering
Torsdag 3 augusti 2023 Q4 23 Publicering
Torstag 19 oktober 2023 Årliga rapporter