Årsredovisningen för året som slutar 30 juni 2022

BuildData Group AB (publ) släpper årsredovisningen för året som slutar 30 juni 2022 på webbplatsen www.builddata.se/investerare/rapporter-och-presentationer/. Årsredovisningen bifogas som PDF på svenska.

För mer information vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD för BuildData Group AB: gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760 760 777.

Om BuildData

BuildData Group AB är en SaaS-leverantör inom bygg- och fastighetsteknik och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Bolagets tillförordnade Certified Adviser (tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).