Begäran om extra bolagsstämma

Zutec Holdings styrelse har mottagit en begäran från aktieägare som äger mer än 50 procent av aktierna i bolaget att kalla till en extra bolagsstämma för val av ny styrelse bestående av Stefan Charette (styrelseordförande), Brian McGuire och Mikael Näsström (omval).

Styrelsen kommer att utfärda kallelse till extra bolagsstämma att hållas den 28 februari 2020.

Denna information är sådan som Zutec Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2020 kl. 13.30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Clíona Farrelly, CEO, Zutec Holding AB; cliona.farrelly@zutec.com, +353 1 2013565

Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets tillfälliga Certifierade Rådgivare (Tel. + 46 8 5030 1550, CA@mangold.sewww.mangold.se.)

Om Zutec Holding AB

Zutec utvecklar och marknadsför moln-baserade mjukvarulösningar, huvudsakligen riktat till bolag inom byggnads- och byggbranchen. Bolagets produkter hjälper kunder att öka dess produktivitet samt kostnadseffektivitet. Zutec erbjuder lösningar inom projektledning, data- och dokumentverktyg, databerikade 3D-modeller, defekthantering, projektöverlåtelse samt drift och underhåll av byggnader.