BuildData kommer ej att fullfölja förvärv av Edocuments

Stockholm, 15 juni 2023 – BuildData Group AB (”BuildData”) meddelade idag att det föreslagna förvärvet av Edocuments Limited (”Edocuments”) inte kommer att fullföljas. Den 18 oktober 2022 meddelade BuildData att de hade undertecknat en avsiktsförklaring om att förvärva Edocuments. Parterna har inte kunnat komma överens om villkoren för transaktionen och förvärvet kommer därför inte att fullföljas.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Gustave Geisendorf, VD, Tel: +44 7760 760 777, E-post: gustave.geisendorf@builddata.se.

Detta är information som BuildData Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 15 juni 2023 klockan 21.35 CET.

Om BuildData

BuildData Group AB är en SaaS-leverantör inom bygg- och fastighetsteknik och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Bolagets tillförordnade Certified Adviser (tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).