BuildData Group tecknar ett företagsavtal på 4,5 miljoner kronor med Taylor Wimpey

Stockholm, Sverige-6 juli 2022: BuildData Group AB (“BuildData”) meddelar idag att dotterbolaget Zutec har tecknat ett treårigt avtal med ett av Storbritanniens största bostadsutvecklare, Taylor Wimpey, till ett värde av 4,5 miljoner kronor. Taylor Wimpey är verksamt på lokal nivå med 23 regionala företag i Storbritannien och färdigställde 14 087 nya bostäder under 2021, från lägenheter till hus med sex sovrum, där bostäder till överkomliga priser stod för 18 % av deras totala färdigställda bostäder.

Taylor Wimpey har valt Zutec-plattformen för kvalitetsstyrning, som kommer att konfigureras för att stödja deras strävan efter att uppfylla Building Regulation 40 och Part L (eller Approved Document L), en regelförbättring som trädde i kraft den 15th juni 2022. Bostadsutvecklare och fastighetsutvecklare i England och Wales måste nu minska koldioxidutsläppen i alla nya hus med 31 % jämfört med den tidigare SAP-modellen. Under de kommande 12 månaderna förväntas över 1 000 Taylor Wimpey-användare och 240 projekt använda Zutec.

Gustave Geisendorf, sade: “Med den mängd nya och uppdaterade byggregler som träder i kraft under de kommande månaderna och åren – till exempel den upphöjda standarden för del L i byggreglerna 40 och den strängare Future Homes and Future Building Standard 2025 – är det viktigt för husbyggare och utvecklare att se till att byggnaderna är energieffektiva och hållbara i sin strävan att uppnå koldioxidneutralitet till 2050.

“Regleringen driver byggbranschen genom en period av förändring, och det är nödvändigt att uppfylla kvalitetsstandarder för att säkerställa efterlevnad. Med användarvänlighet och enkelhet i centrum erbjuder vår kvalitetshanteringsplattform en plats för att dokumentera alla byggdata och all information. Användarna kan ta geolokaliserade foton, se till att de kan spåras och matcha projekt, och sedan delas med viktiga intressenter och inspektörer för att bevisa efterlevnad, samt förbättra kommunikationen i teamet, tilldelningen av uppgifter och förmågan att stänga och signera arbete och installationer. Efter att framgångsrikt ha genomfört ett proof of concept valde Taylor Wimpey Zutec på grund av vår förmåga att tillhandahålla en konfigurerbar SaaS-plattform så att de kan möta de föränderliga behoven av regleringar och alltid garantera den bästa kvaliteten.”

För mer information vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD, gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760760777.

Om BuildData

BuildData Group AB är en SaaS-leverantör inom bygg- och fastighetsteknik och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Bolagets tillförordnade Certified Adviser (Tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).