BuildData tecknar företagsavtal på 4,8 miljoner SEK med Homeground

Stockholm 13 december 2021 – BuildData Group AB (”BuildData”), meddelade idag att dess dotterbolag Zutec har tecknat ett företagsavtal med Homeground Management Ltd ”(Homeground”). Det 3-åriga företagsavtalet värderas till 4,8 Mkr. HomeGround förvaltar en bostadsfastighetsportfölj med mer än 170 000 fastigheter i England och Wales och fungerar som kapitalförvaltare för stora brittiska pensions- och livfonder som har förbundit sig att investera i bostadsfastigheter.

“The Building Safety Bill är ett lagförslag som har beskrivits av den brittiska regeringen som den största förändringen av byggsäkerhetsföreskrifter på en generation. När det väl blir lag syftar lagförslaget till att identifiera, förebygga, hantera och reglera byggnader med högre risk och byggnadssäkerhetsrisker. Lagförslaget har resulterat i att inte bara intressenter i byggskedet utan även tillgångsägare och kapitalförvaltare i driftfasen kommer att behöva vara regelkompatibla med bland annat lagförslagets brandsäkerhetsaspekter. Vår kvalitetsledningslösning inkluderar fältinspektioner och rapportering som krävs för att följa regelverket. Vår programvara är också ISO 19650-kompatibel, vilket gör vår plattform väl lämpad för att tillgodose den här typen av krav. Vi är stolta att inleda detta med Homegrond som är en ledande aktör på den brittiska bostadsmarknaden och detta är ytterligare ett bevis på vår förmåga att tillhandahålla banbrytande mjukvarulösningar för marknadsledarnas föränderliga behov.”

För mer information vänligen kontakta:
Gustave Geisendorf, VD, gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760760777.

Om BuildData/Zutec
Byggdata. Group AB är en SaaS-leverantör inom bygg- och fastighetsteknik och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Bolagets tillförordnade Certified Adviser (tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).