BuildData tillkännager ny koncernledning

Gruppens ledningsgrupp har inrättats för att optimera processer, påskynda organisk och förvärvad tillväxt som föregångare inom SaaS för bostadsbyggande.

Stockholm, Sverige-11th juli 2022: BuildData Group AB (“BuildData”) tillkännagav idag en ny koncernledning under ledning av koncernchef Gustave Geisendorf. Det nybildade teamet kommer att ansvara för koncernens kommersiella, finansiella, M&A och operativa funktioner globalt och består av Bruce Morrison som Group Chief Financial Officer (Group CFO), Emily Hopson-Hill som Group Chief Technology and Operations Officer (Group CTO/COO), Maria Hudson som Group Chief Marketing Officer (Group CMO) och Alex Mathieson som Group Chief Revenue Officer (Group CRO).

Stefan Charette, BuildDatas styrelseordförande, säger: “De förändringar vi har gjort på senior nivå kommer att möjliggöra en framgångsrik utveckling och tillväxt av BuildData, eftersom vi uppfyller våra ambitioner att bli den ledande leverantören av SaaS-lösningar för byggsektorn till bostadsutvecklare. Vi har en enorm möjlighet eftersom denna sektor i allt högre grad anammar tekniken för att uppfylla lagstadgade krav och hållbarhetsmål, samtidigt som vi driver effektivitet och förbättrar produktiviteten, och detta team har till uppgift att se till att vi är de främsta varumärkena för SaaS-lösningar.”

När vi nu har gått in i ett nytt räkenskapsår och befinner oss i ett kritiskt skede av vår tillväxt är det viktigt att vi har rätt ledningsgrupp på plats för att driva företaget framåt och bygga upp vår position inom bostads- och fastighetsteknologi. Teamet kommer att arbeta tillsammans med mig för att möta sektorns efterfrågan, genomföra och påskynda utveckling av vår verksamhet samt tillhandahålla daglig förvaltning av BuildDatas varumärken, inklusive Zutec, Createmaster, Bond Bryan Digital och Resi-Sense. Bygg- och fastighetsbranschen är fortfarande två av de minst digitaliserade branscherna i världen, vilket innebär en enorm möjlighet för oss,” säger Gustave Geisendorf, BuildDatas vd.

Emily Hopson-Hill har lång erfarenhet av att skala SaaS- och mjukvaruföretag. Hon började på Zutec i mars 2021 som Chief Operations Officer och har ansvarat för att förbättra produkter och lösningar samt implementera processer och policyer för att främja företagets kultur och vision. I sin roll i BuildData kommer Emily att ansvara för lösningsteknik, produkt, IT och utveckling, teknisk implementering och digitala tjänster.

Bruce Morrison började som CFO på BuildData i oktober 2021, efter att ha arbetat i ledande roller inom finans och M&A i börsnoterade företag inom SaaS-området i mer än 20 år.  Bruce kommer att ta ansvar för IR, finansiell kontroll och M&A för koncernen.

De senaste rekryteringarna, Maria Hudson som Group CMO och Alex Mathieson som Group CRO, kommer att bilda en ny kommersiell funktion inom BuildData. Maria kommer att ansvara för varumärkesmarknadsföring, digital marknadsföring, innehållsmarknadsföring, kontobaserad marknadsföring och PR för koncernens varumärken.  Alex kommer att leda nya affärer, account management, kundframgång och teknisk försäljning.

Geisendorf fortsatte: “Detta är en ny era för BuildData och det är ett privilegium att få arbeta med så kompetenta personer när vi hjälper till att forma branschen och ta nästa steg på vår resa. Med denna nya struktur är vi också organiserade för att fortsätta vår tillväxt genom förvärv. Vi har ökat försäljningen med fem gånger under de senaste 2,5 åren och vi går nu in i nästa steg på denna tillväxtbana.

För mer information vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD, gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760760777.

Om BuildData

BuildData Group AB är en SaaS-leverantör inom bygg- och fastighetsteknik och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Bolagets tillförordnade Certified Adviser (Tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).