Delårsrapport Q3 1 Januari-31 mars 2023

Finansiella höjdpunkter

 • ARR i slutet av andra kvartalet (kvartalet som slutade 31 mars 2023) uppgick till 92,8 MSEK, motsvarande en ökning med 25,4% jämfört med samma period föregående år (74,0 MSEK).
 • TCV uppgick till 145,1 MSEK, motsvarande en ökning med 35,9% jämfört med samma period föregående år (106,8 MSEK). Organisk TCV-tillväxt var 35,9% jämfört med samma period föregående år.
 • Nettoomsättningen uppgick till 27,0 MSEK, motsvarande en ökning med 22,2% jämfört med samma period föregående år (22,1 MSEK). Organisk nettoomsättningstillväxt var 22,2%.
 • Bruttovinsten uppgick till 25,8 MSEK (21,3 MSEK), vilket motsvarar en bruttomarginal på 95,6% (96,4%).
 • Normaliserad EBITDA (EBITDA före engångsposter) var -0.5 MSEK jämfört med samma period föregående år (-1,5 MSEK).
 • EBITDA på 0,5 MSEK jämfört med samma period föregående år (-1,5 MSEK).
 • Resultatet per aktie (genomsnitt) uppgick till -0,04 SEK (-0,08 SEK).
 • Det operativa kassaflödet var -2,8 MSEK jämfört med samma period föregående år (-4,0 MSEK).

Operativa höjdpunkter

 • 231 nya avtal tecknades till ett värde av 38,3 MSEK.
 • Minskning av antalet anställda från 115 till 88 under kvartalet vilket ökar produktiviteten.

Väsentliga händelser efter perioden

 • I april 2023 betalade företaget den första tranchen på 9,2 miljoner kronor för tilläggsköpeskillingen enligt Createmasters förvärvsavtal.

 

För mer information vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD, gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760760777.

Bruce Morrison, CFO, bruce.morrison@builddate.se, +44 7770262386.

 

Om BuildData

Byggdata. Group AB är en SaaS-leverantör inom bygg- och fastighetsteknik och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Bolagets tillförordnade Certified Adviser (tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).