Fortsatt stark tillväxt

Finansiella höjdpunkter

 • ARR i slutet av fjärde kvartalet (kvartalet som slutade 30 juni 2022) var 79,9 MSEK, motsvarande en ökning med 27% jämfört med samma period föregående år (63,1 MSEK).
 • Totalt kontraktsvärde vid utgången av fjärde kvartalet på 117,1 MSEK, motsvarande en ökning med 52% jämfört med samma period föregående år (77,0 MSEK).
 • Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 23,0 MSEK, motsvarande en ökning med 44% jämfört med samma period föregående år (16,0 MSEK).
 • Proforma organisk nettoomsättningstillväxt under fjärde kvartalet var 18% och proforma organisk TCV-tillväxt under fjärde kvartalet var 52% jämfört med samma period föregående år.
 • Bruttovinsten under fjärde kvartalet var 21,4 MSEK, vilket motsvarar en bruttomarginal på 93.1%.
 • Normaliserad EBITDA (EBITDA före engångsposter) var -2,1 MSEK jämfört med samma period föregående år (-1,8 MSEK).
 • EBITDA på -3.0 MSEK jämfört med samma period föregående år (-7,3 MSEK).
 • Resultat per aktie före utspädning (vägd) uppgick till -0,09 SEK (-0,21 SEK).
 • Det operativa kassaflödet under fjärde kvartalet var -0,7 MSEK.

Operativa höjdpunkter

 • 220 nya avtal tecknades av koncernen under fjärde kvartalet 2022 till ett värde av 33,8 MSEK.
 • Vi har tillkännagivit en ny koncernledningsgrupp med utnämningarna av Alex Mathieson som Chief Revenue Officer, Maria Hudson som Chief Marketing Officer, Bruce Morrison som Chief Financial Officer, Emily Hopson-Hill som Chief Operating and Technology Officer som alla rapporterar till Gustave Geisendorf som koncernchef.

För mer information

För ytterligare information vänligen kontakta Gustave Geisendorf, VD för BuildData Group AB: gustave.geisendorf@BuildData.se, +44 7760 760 777.

OM Builddata Group

BuildData driver ett antal företag som hjälper fastighetsutvecklare, fastighetsägare, byggentreprenörer och fastighetsförvaltare att få ett meningsfullt värde från data under hela byggnadens livscykel.