FY 2022 Q2 – ARR-tillväxt på +248% och bruttovinstmarginal på 96%

Finansiella höjdpunkter

 • Införande av tre nya KPI: er: ARR, TCV och bruttovinstmarginal.
 • ARR i slutet av andra kvartalet var 72,1 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 248 % jämfört med samma period i FY21 (20,7 MSEK).
 • Totalt kontraktsvärde i slutet av Q2 96,5 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 147 % jämfört med samma period i FY21 (39,1 MSEK).
 • Bruttovinsten under Q2 var 21,4 MSEK, vilket motsvarar 96 % av intäkterna.
 • Nettoomsättningen under andra kvartalet var 21,7 Mkr, vilket motsvarar en ökning med 136 % jämfört med samma period i FY21 (9,2 MSEK).
 • Normaliserad EBITDA (EBITDA före engångsposter och valutaomräkning) var -2,2 MSEK jämfört med samma period i FY21 (1,1 MSEK).
 • EBITDA på -4,2 MSEK jämfört med samma period i FY21 (-1,7 MSEK).
 • Nettoförlusten var -7,3 MSEK jämfört med samma period i FY21 (-3,9 MSEK).
 • Det grundläggande resultatet per aktie (viktat) uppgick till -0,12 SEK (-0,09 SEK)
 • Det operativa kassaflödet under andra kvartalet uppgick till -6,5 MSEK.

Operativa höjdpunkter

 • 218 nya avtal tecknades av koncernen under andra kvartalet 2022 till ett värde av 33,3 MSEK.
 • Nya företag tecknades med Homeground (4,8 MSEK) och Quintain (3,2 MSEK).
 • Förvärv av 80 % av Bond Bryan Digital, en ledande BIM-leverantör.

Väsentliga händelser efter perioden

Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter periodens slut.

Delårsrapporten 2022 Q2 för 1 Oktober till 31 December 2021 bifogas som en PDF -fil. Denna rapport och andra finansiella rapporter kommer att finnas tillgängliga på vår webbplats på https://www.builddata.se/investors/reports-and-presentations/.

För mer information vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD, gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760760777.

Om BuildData/Zutec

Byggdata. Group AB är en SaaS-leverantör inom bygg- och fastighetsteknik och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Bolagets tillförordnade Certified Adviser (tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).