Kommuniké från extra bolagsstämma i Zutec Holding AB (publ)

Extra bolagsstämma har idag hållits i Zutec Holding AB (publ) (”Bolaget”) i Eversheds Sutherlands lokaler på Strandvägen 1.

  • Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter i Bolaget ska uppgå till tre.
  • Styrelseledamoten Mikael Näsström omvaldes och till nya styrelseledamöter valdes Stefan Charette och Brian McGuire. Beslutet innebär att Daniel Nyhréns uppdrag som styrelseledamot och ordförande för styrelsen upphör samt att Conor O’Brien, Gerard Jones och Hans Schedins uppdrag som styrelseledamöter i Bolaget upphör.

För mer information, vänligen kontakta:

Clíona Farrelly, VD i Zutec Holding AB (publ)
Tel: +353 1 2013565
E-mail: cliona.farrelly@zutec.com

Om Zutec Holding AB

Zutec utvecklar och marknadsför molnbaserade mjukvarutjänster främst med inriktning mot företag inom bygg- och fastighetssektorn. Bolagets produkter hjälper kunder att öka sin produktivitet och kostnadseffektivitet. Zutec erbjuder lösningar inom projektledning, samarbetsverktyg för data- och dokumenthantering, databerikade 3D-modeller (Building Information Modelling – BIM), defekthantering, projektöverlämning och drift och underhåll av byggnader.

För mer information, besök www.zutec.com

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se