Kommuniké från extra bolagsstämma i Zutec Holding AB (publ).

Kommuniké från extra bolagsstämma i Zutec Holding AB (publ)

Extra bolagsstämma har idag hållits i Zutec Holding AB (publ) (”Bolaget”) i Eversheds Sutherlands lokaler på Strandvägen 1 i Stockholm.

Stämman beslutade att entlediga Bolagets nuvarande revisor och att till ny revisor utse BDO Sweden AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. BDO har meddelat att den auktoriserade revisorn Johan Pharmanson kommer vara huvudansvarig revisor.

Arvode till Bolagets revisor beslutades utgå löpande enligt av styrelsen godkänd räkning.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, CEO at Zutec, gustave.geisendorf@zutec.com, +353 1 201 3565

Om Zutec

Zutec är ett niche molnbaserat mjukvarubolag inriktat på byggbranschen med kontor i Dublin, London och Melbourne.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser (Tel. + 46 8 5030 1550, CA@mangold.se, www.mangold.se).