Nettoförsäljning överstiger nu 100 MSEK – en viktig milstolpe uppnådd

Finansiella höjdpunkter

  • ARR i slutet av första kvartalet (kvartalet som slutade 30 september 2022) var 80,2 MSEK, motsvarande en ökning med 19,2% jämfört med samma period föregående år (67,3 MSEK).
  • Totalt kontraktsvärde, TCV, på 121,1 MSEK, motsvarande en ökning med 44,6% jämfört med samma period föregående år (83,7 MSEK). Organisk TCV-tillväxt var 40,3% jämfört med samma period föregående år.
  • Nettoomsättningen uppgick till 26,0 MSEK, motsvarande en ökning med 22,6% jämfört med samma period föregående år (21,2 MSEK).
  • Organisk nettoomsättningstillväxt var 13,3% och efter exklusive engångsposter för professionella tjänster är den organiska tillväxten 19,2%.
  • Bruttovinsten var 24,9 MSEK (20,1 MSEK), vilket motsvarar en bruttomarginal på 95,8 % (94,8%).
  • Normaliserad EBITDA (EBITDA före engångsposter) var -1,4 MSEK jämfört med samma period föregående år (0,9 MSEK).
  • EBITDA på -4,7 MSEK jämfört med samma period föregående år (-0,0 MSEK). Resultatet per aktie (genomsnitt) uppgick till -0,12 SEK (-0,04 SEK).
  • Det operativa kassaflödet var -4,7 MSEK jämfört med samma period föregående år (-8,4 MSEK).

Operativa höjdpunkter

  • 255 nya avtal tecknades till ett värde av 30,0 MSEK.

Väsentliga händelser efter perioden

  • Den 19 oktober 2022 undertecknade vi en avsiktsförklaring om att förvärva 100% av Edocuments Limited för en initial köpeskilling på £2,4 miljoner (30,1 MSEK) med en tilläggsbetalning på upp till £1,4 miljoner (17,6 MSEK) baserat på fullgörande försäljningsmål för de kommande två åren. Edocuments omsätter cirka 2,0 miljoner pund (25,1 MSEK).

 

För mer information vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD, gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760760777.

Bruce Morrison, CFO, bruce.morrison@builddate.se, +44 7770262386.

Om BuildData

Byggdata. Group AB är en SaaS-leverantör inom bygg- och fastighetsteknik och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Bolagets tillförordnade Certified Adviser (tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).