BuildData Group utser ny Chief Financial Officer

Stockholm, 3 juli 2023:  BuildData Group AB (”BuildData”) tillkännagav idag att Olly Drake as har utsetts till ny koncernekonomichef, efter Bruce Morrisons pensionering. Med 20 års erfarenhet av senior ledarskap inom ekonomi, drift och företagsförvärv mellan media, teknik och SaaS-företag, kommer Olly att ingå i BuildData Group Senior Leadership Team som rapporterar till koncernchefen, Gustave Geisendorf.

“Som erfaren ekonomichef är Olly den perfekta utnämningen för denna roll när vi går in i vår nästa tillväxtfas som företag och genomför vår strategi att vara ett ledande byggteknikföretag. Vi är glada över att ha Olly som en del av Senior Leadership Team och ser fram emot att arbeta tillsammans med honom för att göra vår verksamhet och finansiella position ännu starkare genom organisk utveckling och förvärv”, säger Gustave Geisendorf, koncernchef på BuildData Group.

Olly är kvalificerad som auktoriserad revisor (ACA) på BDO Stoy Hayward LLP. Innan han började på BuildData Group, har Olly haft flera ledande finansiella och kommersiella positioner i globala media- och teknikorganisationer, inklusive Induction Healthcare Plc., Next Fifteen Communications Plc. och Iris Nation Worldwide Ltd., där han var ansvarig för finansstrategi, byggnad finansiella och operativa infrastrukturer och leverera företagsförvärv.

Gustave Geisendorf, fortsatte, “På uppdrag av styrelsen och hela teamet på BuildData Group vill jag tacka Bruce för hans bidrag till företaget och för att sätta oss i en stark finansiell position.”

För ytterligare information, vänligen kontakta: Gustave Geisendorf, VD, Tel: +44 7760 760 777, E-post: gustave.geisendorf@builddata.se.

Om BuildData

BuildData Group AB är en SaaS-leverantör inom bygg- och fastighetsteknik och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Bolagets tillförordnade Certified Adviser (tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).