NY Styrelseledamot Föreslagen Till Årsstämman För 2019 i Zutec Holding

Den 16 oktober 2019 publicerades kallelse till årsstämman i Zutec Holding AB (publ). Efter att kallelsen publicerades har ett förslag lagts fram om att välja en ny styrelseledamot, Mikael Näsström.

Mikael är för närvarande Vice President of Commercial Excellence and Marketing i Ametek och har stor erfarenhet av arbete som internationell ledare och chef, med stark kompetens inom ledarskap, team building och management.

Styrelsen anser att Näsströms omfattande kommersiella erfarenhet kan bistå bolaget med fortsatt försäljningsutveckling vilket är ett centralt mål för de kommande åren.

I tillägg till ovan föreslår styrelsen omval av samtliga ledamöter samt att arvode till styrelsen oförändrat ska uppgå till 186 000 kronor till styrelsens ordförande och 93 000 kronor till övriga styrelseledamöter.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Clíona Farrelly, VD i Zutec Holding AB (publ)

cliona.farrelly@zutec.com +353 1 201 3565

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser (Tel. + 46 8 5030 1550, CA@mangold.se, www.mangold.se).

Om Zutec Holding AB (publ)

Zutec utvecklar och marknadsför moln-baserade mjukvarulösningar, huvudsakligen riktat till bolag inom byggnads- och byggbranchen. Bolagets produkter hjälper kunder att öka dess produktivitet samt kostnadseffektivitet. Zutec erbjuder lösningar inom projektledning, data- och dokumentverktyg, databerikade 3D-modeller, defekthantering, projektöverlåtelse samt drift och underhåll av byggnader.

För mer information, besök www.zutec.com