NY STYRELSELEDAMOT FÖRESLAGEN TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MAJ 2020

Den 22 april 2020 publicerades kallelse till extra bolagsstämma i Zutec Holding AB (publ). Efter att kallelsen publicerades har ett förslag lagts fram om att välja en ny styrelseledamot, Per Åkerman.

Per Åkerman har en M.Sc Civ. Eng från Lunds Tekniska Högskola 1991. Han har en lång erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen via ledande positioner inom Skanska i Sverige och internationellt såsom Executive Vice President i Sverige respektive Polen samt VD för Skanska Industrial Solutions AB. Nuvarande styrelseuppdrag inkluderar börsbolaget Serneke Group AB (ledamot och vice ordförande)

Styrelsen anser att Åkermans omfattande bransch och kommersiella erfarenhet kan bistå bolaget med fortsatt utveckling vilket är ett centralt mål för de kommande åren.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, CEO at Zutec, gustave.geisendorf@zutec.com, +353 1 201 3565

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser (Tel. + 46 8 5030 1550, CA@mangold.sewww.mangold.se).

Om Zutec

Zutec är ett niche molnbaserat mjukvarubolag inriktat på byggbranschen med kontor i Dublin, London och Melbourne.