Oreviderad Delårsrapport Q4 1 april-30 juni 2023

Finansiella höjdpunkter

  • ARR i slutet av fjärde kvartalet (kvartalet som slutade 30 juni 2023) uppgick till 100,0 MSEK, motsvarande en ökning med 25,1% jämfört med samma period föregående år (79,9 MSEK).
  • TCV uppgick till 154,9 MSEK, motsvarande en ökning med 32,3% jämfört med samma period föregående år (117,1 MSEK). Organisk TCV-tillväxt var 32,3% jämfört med samma period föregående år.
  • Nettoomsättningen uppgick till 28,5 MSEK, motsvarande en ökning med 22,8% jämfört med samma period föregående år (23,2 MSEK). Organisk nettoomsättningstillväxt var 22,8%.
  • Bruttovinsten uppgick till 27,1 MSEK (21,3 MSEK), vilket motsvarar en bruttomarginal på 95,1% (91,8%).
  • Normaliserad EBITDA (EBITDA före engångsposter) var 1,5 MSEK jämfört med samma period föregående år (-1,3 MSEK).
  • EBITDA på 1,7 MSEK jämfört med samma period föregående år (-2,6 MSEK).
  • Resultatet per aktie (genomsnitt) uppgick till -0,02 SEK (-0,08 SEK).
  • Det operativa kassaflödet var -0,3 MSEK jämfört med samma period föregående år (-0,7 MSEK).

 

Operativa höjdpunkter

  • 237 nya avtal tecknades till ett värde av 33,0 MSEK.

 

Väsentliga händelser efter perioden

  • Inga väsentliga händelser inträffade efter periodens utgång

För mer information vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD, gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760760777.

Bruce Morrison, bruce.morrison@builddate.se, +44 7770262386.

Om BuildData

Byggdata. Group AB är en SaaS-leverantör inom bygg- och fastighetsteknik och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Bolagets tillförordnade Certified Adviser (tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).