Olly Drake är en erfaren finansproffs som ansvarar för vår finansstrategi, bygger upp vår finansiella infrastruktur och stöder leveransen av M&A. Olly har över 20 års erfarenhet av att stödja vår nästa tillväxtfas, så att vi kan genomföra vår strategi att bli ett ledande mjukvaruföretag inom byggsektorn. Före BuildData Group har Olly haft flera ledande finansiella och kommersiella befattningar i globala medie- och teknikorganisationer, inklusive Induction Healthcare Plc, Next Fifteen Communications Plc och Iris Nation Worldwide Ltd.