Bruce har mer än 25 års kommersiell erfarenhet av finansstrategi, bokslutsfinansiering, M&A och avyttringar. Bruce var senast ekonomichef på Smartspace Software plc, ett SaaS-företag som arbetar med smarta byggnader och optimering av arbetsytor. Dessförinnan var han koncernfinansdirektör på Bond International Software plc, där han ledde en framgångsrik avyttring av all verksamhet, med 55 miljoner pund tillbaka till aktieägarna. Han hade denna roll i 13 år. Bruce är utbildad i ACA och började sin karriär som auktoriserad revisor hos KPMG med revision och transaktionsrådgivning innan han övergick till roller som FD och CFO för börsnoterade och privata organisationer inom IT, media och fritid. Detta innefattade åtta år som FD för Wembley Stadium Limited, som ägde och drev Wembley Complex med stadion, arena och konferens- och utställningscenter.