Erik Gabrielson är utbildad jurist från Lunds universitet och har erfarenhet från styrelsearbete i flera privata och börsnoterade mjukvaruföretag.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Elanders AB, Carl Bennet AB, Lifco AB, ECG Vinivest AB, ECG Vignoble AB, Allegresse AB, Athanase Industrial Partners II AB, styrelseordförande i Redoma Recycling AB och Eldan Recycling AS, extern firmatecknare i Advokatfirman Vinge AB och Advokatfirman Vinge Skåne AB. Han utsågs till styrelseledamot den 22 maj 2020.

Aktieinnehav i bolaget: 866,620