Gareth Burton är en erfaren chef inom byggprogramindustrin och har nyligen varit VD för Thinkproject. Gareth Burton tjänstgjorde först som icke-verkställande direktör på Thinkproject innan han tog över som VD 2019. Han ledde framgångsrikt Thinkprojects imponerande tillväxt sedan 2019 och försäljningen av företaget till EQT i december förra året. Före Thinkproject hade Gareth Burton en karriär som CIO inom olje- och gasindustrin, byggbranschen och FinTech-programvaruindustrin. Han har också lett en global serviceverksamhet för Motorola och haft ledande befattningar på BT. Gareth Burton har en examen i teknisk matematik och deltog i Insead Business School International Executive Program.

Han börjar som direktör den 6 oktober 2021.