Gustave Geisendorf är VD för Zutec sedan mars 2020 och har arbetat på posten sedan dess. Han har betydande erfarenhet av företagstransformationer och han har haft operativa roller, bland annat som verkställande direktör för Domino’s Pizza Scandinavia. Tidigare har Gustave haft roller inom corporate finance och private equity som direktör på Citigroup och Lehman Brothers och som portföljförvaltare på Folksam.

Gustave har en BSc i internationell ekonomi och företagsekonomi från Uppsala universitet i Sverige och en MSc i finans från Cass Business School i London.

Aktieinnehav i företaget: 5,427,103

Teckningsoptioner i bolaget: 2,950,000