Ytterligare styrelseledamot föreslås inför årsstämman 2018 i Zutec Holding AB (publ)

Den 19 september 2018 publicerades kallelse till årsstämma i Zutec Holding AB (publ) (”Bolaget”). Sedan
kallelsen publicerades har ett förslag lagts fram om att utse en ytterligare, sjätte, styrelseledamot: Daniel
Nyhrén.

Daniel är ekonom och partner på Athanase Industrial Partners Ltd. Han är för närvarande styrelseledamot i
Hejstagran AB och har tidigare varit styrelseledamot i Röhnisch SE Holding AB, IABÖ Global Holding AB och
NOTE AB (publ).
Då styrelsen inte har något att invända mot förslaget kommer det att läggas fram vid årsstämman 2018 och
inkluderas i styrelsens fullständiga beslutsförslag som publiceras på hemsidan idag.

För mer information, vänligen kontakta:
Brendan O’Riordan VD för Zutec Holding AB; brendan.oriordan@zutec.com
Tel: +353 1 2013565
E-mail: Brendan.oriordan@zutec.com