Zutec Holding AB (publ) nyttjar 300 000 euro under kreditfaciliteten om 1 miljon euro med Athanase

Zutec Holding AB (”Bolaget”) har idag beslutat att nyttja 300 000 euro under kreditfaciliteten om 1 miljon euro med Athanase, som godkändes vid årsstämman den 14 november 2019 (för mer information, se kommuniké från årsstämman).

I enlighet med villkoren för kreditfaciliteten ska lånet återbetalas senast den 30 november 2021 och kommer löpa med en fast ränta om 12 procent.

För mer information, vänligen kontakta:

Clíona Farrelly, CEO of Zutec Holding AB

cliona.farrelly@zutec.com +353 1 201 3565

Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser (Tel. + 46 8 5030 1550, CA@mangold.se, www.mangold.se)

Denna information är sådan som Zutec Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 december 2019 kl. 15:00.

Om Zutec

Zutec utvecklar och marknadsför molnbaserade mjukvarulösningar, huvudsakligen riktat till bolag inom byggnads- och byggbranchen. Bolagets produkter hjälper kunder att öka dess produktivitet samt kostnadseffektivitet. Zutec erbjuder lösningar inom projektledning, data- och dokumentverktyg, databerikade 3D-modeller, defekthantering, projektöverlåtelse samt drift och underhåll av byggnader.