Zutec Holding AB (Publ) Nyttjar Ytterligare 400 000 Euro Under Kreditfaciliteten Om 1 Miljon Euro Med Athanase

Zutec Holding AB (”Bolaget”) har idag beslutat att nyttja 400 000 euro under kreditfaciliteten om 1 miljon euro med Athanase, som godkändes vid årsstämman den 14 november 2019 (för mer information, se kommuniké från årsstämman).

Detta är tredje gången Bolaget nyttjar kreditfaciliteten. I enlighet med villkoren för kreditfaciliteten ska lånet återbetalas senast den 30 november 2021 och kommer löpa med en fast ränta om 12 procent.

För mer information, vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, CEO of Zutec Holding AB

gustave.geisendorf@zutec.com, +353 1 201 3565

Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser (Tel. + 46 8 5030 1550, CA@mangold.sewww.mangold.se)

Denna information är sådan som Zutec Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2020 kl. 06.00.

Om Zutec

Zutec utvecklar och marknadsför molnbaserade mjukvarulösningar, huvudsakligen riktat till bolag inom byggnads- och byggbranchen. Bolagets produkter hjälper kunder att öka dess produktivitet samt kostnadseffektivitet. Zutec erbjuder lösningar inom projektledning, data- och dokumentverktyg, databerikade 3D-modeller, defekthantering, projektöverlåtelse samt drift och underhåll av byggnader.

För att vet mer vänligen besök www.zutec.com