Zutec inleder samarbete med iPoint för att leverera Tranzstock

Zutec är glada att offentliggöra att vi har slutit en avsiktsförklaring med iPoint Limited gällande leverans av en datastyrningsplattform integrerad med ett ”Internet of Things”-system inom transport av kommersiella fordon.

Zutecs datastyrningsplattform kommer att möjliggöra för iPoint att konsolidera sin leverans av datastyrningslösningar får kommersiella fordonsflottor.

Denna applikation demonstrerar flexibiliteten i Zutecs plattform mellan olika produktområden och styrkan i att kunna hantera stora komplexa dataset. Dessutom belyser den ett strategiskt initiativ att bredda användningsområden för Zutecs lösning.

Samarbetet etablerar iPoint som en industriledande aktör genom att konsolidera och digitalisera en utav världens äldsta industrier – transport.

Projektet kommer att leda Zutec in i en ny och spännande transport-vertikal som kommer att öppna nya möjligheter framöver – vi ser fram emot att arbeta ihop med iPoint.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Brendan O’Riordan VD, Zutec Holding AB; brendan.oriordan@zutec.com +353 86 8568971

Bolaget är listat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB är bolagets tillfälliga Certifierade Rådgivare (Tel. + 46 8 5030 1550, CA@mangold.sewww.mangold.se.)

Om Zutec Holding AB

Zutec utvecklar och marknadsför moln-baserade mjukvarulösningar, huvudsakligen riktat till bolag inom byggnads- och byggbranchen. Bolagets produkter hjälper kunder att öka dess produktivitet samt kostnadseffektivitet. Zutec erbjuder lösningar inom projektledning, data- och dokumentverktyg, databerikade 3D-modeller, defekthantering, projektöverlåtelse samt drift och underhåll av byggnader.