Zutec signerar ett treårigt återförsäljaravtal med R2M Solutions för den italienska marknaden

Zutec är glada över att annonsera att vi har slutit ett treårigt återförsäljaravtal för den italienska marknaden med R2M Solutions (”R2M”).

R2M är för tillfället återförsäljare till IES Software och Onyx Solar, vilket betyder att de redan säljer och underhåller produkter till design-, bygg- och fasighetsförvaltningsindustrin. R2M är också väldigt involverade i europesik kommisionsforskningsprojekt (European Commissioned Reseach) och har ett brett nätverk av innovatörer och kunder.

Zutec och R2M har studerat den italiensk marknaden en tid och nu när några intäktsgenererande kontrakt har uppnåtts har ett treårigt återförsäljaravtal slutits som ger exklusivitet i Italien men också möjliggör icke-exklusiva avtal i Spanien och Frankrike.

Detta avtal kommer att möjliggöra nya och spännande satsningar för Zutec som i sin tur kommer att medföra nya möjligheter – vi är mycket glada att jobba med R2M.

För mer information, vänligen kontakta:

Brendan O’Riordan VD, Zutec Holding AB; brendan.oriordan@zutec.com +353 86 8568971

Bolaget är listat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB är bolagets tillfälliga Certifierade Rådgivare (Tel. + 46 8 5030 1550, CA@mangold.sewww.mangold.se.)

Om Zutec Holding AB

Zutec utvecklar och marknadsför moln-baserade mjukvarulösningar, huvudsakligen riktat till bolag inom byggnads- och byggbranchen. Bolagets produkter hjälper kunder att öka dess produktivitet samt kostnadseffektivitet. Zutec erbjuder lösningar inom projektledning, data- och dokumentverktyg, databerikade 3D-modeller, defekthantering, projektöverlåtelse samt drift och underhåll av byggnader.

 

För mer information vänligen besök www.zutec.com