ZUTEC TILLSÄTTER NY VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Styrelsen i Zutec Holding AB (publ) (“Zutec”) kan glädjande meddela att Gustave Geisendorf tillträder som ny verkställande direktör för Zutec.

Stefan Charette, styrelseordförande: “Vi är glada att kunna samarbeta med Gustave på den här resan. Han har stor kunskap och förståelse för teknikbolag utöver såväl internationell industriell och finansiell erfarenhet vilket jag tror kommer att vara viktigt i Zutec’s framtida utveckling”.

Gustave Geisendorf har betydande erfarenhet från företagsomvandlingar och han har haft operativa roller, bland annat som VD för Domino’s Pizza Scandinavia. Gustave har tidigare innehaft rådgivande roller inom corporate finance and private equity som Director på Citigroup och Lehman Brothers och som Portfolio Manager på Folksam. Gustave har en BSc i International Economics and Business Administration från Uppsala universitet och en MSc i Finance från Cass Business School.

Zutec Holding AB (publ)
Board of Directors

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Charette, Styrelseordförande

Tel: 0739947079

Denna information är sådan som Zutec Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2020 kl. [**.**] CET.

Om Zutec
Zutec utvecklar och marknadsför molnbaserade mjukvarutjänster främst med inriktning mot företag inom bygg- och fastighetssektorn. Bolagets produkter hjälper kunder att öka sin produktivitet och kostnadseffektivitet. Zutec erbjuder lösningar inom projektledning, samarbetsverktyg för data- och dokumenthantering, databerikade 3D-modeller (Building Information Modelling – BIM), defekthantering, projektöverlämning och drift och underhåll av byggnader.

Zutec Holding AB (publ är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, (tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se).